Skład osobowy

Kierownik Katedry Kliniki, Ordynator : Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski

Z-ca Ordynatora i Kierownika Kliniki : Prof.dr hab.n.med Paweł Nyckowski

Samodzielni pracownicy naukowi:
Prof.dr hab.n.med. Janusz Olędzki
Dr hab.n.med. Michał Ławiński

Adiunkci:
Dr n. med. Włodzimierz Cebulski
Dr n. med. Gustaw Lech  

Dr.n.med. Tomasz Guzel

Wykładowcy:

Dr n.med. Marek Wroński

Dr n.med. Andrzej Chaber

Dr n.med. Bohdan Dąbrowski

Dr n.med. Waldemar Pawłowski

Lek. Mieczysław Jankowski

Lek. Dominika Karkocha

Lek. Anrzej Krajewski

Lek. Marcin Makiewicz

Lek. Monika Wojtasik 

Rezydenci:
Lek. Katarzyna Mech
Lek. Agata Kruszyńska

Lek. Maciej Nowak

Lek. Małgorzata Potocka

Lek. Marcin Radoch

Lek. Sullivan Tadong

Doktoranci:
mgr Aneta Jachnis

Zespół Kliniki - listopad 2016