Działalność dydaktyczna

W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne z:

  • chirurgii dla studentów III, IV, V i VI roku I Wydziału Lekarskiego,
  • chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu na kierunku pielęgniarstwo,
  • chirurgii dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu na kierunku ratownictwo medyczne,
  • propedeutyki chirurgii dla studentów Oddziału Stomatologii I Wydziału Lekarskiego na kierunku higiena stomatologiczna.

Kształcenie podyplomowe obejmuje staże podyplomowe i specjalizacyjne dla lekarzy z innych jednostek, indywidualne szkolenia specjalistyczne i kursy podyplomowe. W Klinice organizowane są obowiązkowe kursy do specjalizacji z chirurgii.

Przy Klinice aktywnie działa Studenckie Koło Naukowe, w którego zajęciach uczestniczą studenci I i II Wydziału Lekarskiego. Studenci wszystkich lat studiów uczestniczą również w zajęciach fakultatywnych . Klinika gości studentów obcojęzycznych biorących udział w programie Socrates-Erasmus.