Kontakt

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Tel.: (+48 22) 599 22 57
Faks: (+48 22) 599 20 57
gastrochirurgia@wum.edu.pl

Szpital na Banacha (Kampus Banacha)

Banacha 1a
02-097 Warszawa