Skład osobowy

Kierownik Katedry Kliniki, Ordynator : Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski

Z-ca Ordynatora i Kierownika Kliniki : Prof.dr hab.n.med Paweł Nyckowski

Samodzielni pracownicy naukowi:
Prof.dr hab.n.med. Janusz Olędzki
Dr hab.n.med. Michał Ławiński

Adiunkci:
Dr n. med. Włodzimierz Cebulski
Dr n. med. Gustaw Lech  

Dr.n.med. Tomasz Guzel

Wykładowcy:

Dr n.med. Marek Wroński

Dr n.med. Andrzej Chaber

Dr n.med. Bohdan Dąbrowski

Dr n.med. Waldemar Pawłowski

Lek. Mieczysław Jankowski

Lek. Dominika Karkocha

Lek. Michał Korba

Lek. Anrzej Krajewski

Lek. Marcin Makiewicz

Lek. Monika Wojtasik 

Rezydenci:
Lek. Katarzyna Mech
Lek. Agata Kruszyńska

Lek. Maciej Nowak

Lek. Małgorzata Potocka

Lek. Marcin Radoch

Lek. Sullivan Tadong

Lek. Wojciech Korcz

Lek. Joanna Lisowska

Doktoranci:
mgr Aneta Jachnis

Zespół Kliniki - listopad 2016