Działalność naukowa

Szczególne zainteresowania naukowe pracowników Kliniki dotyczą:

 • kompleksowego leczenia nowotworów przewodu pokarmowego i jamy brzusznej ( trzustki, watroby,  jelita grubego, żołądka, rzadkie nowotwory jamy brzusznej),
 • leczenia ostrych i przewlekłych chorób trzustki,
 • leczenia chorób zapalnych jelit,
 • leczenia żywieniowego chorych ze znacznym niedożywieniem w okresie okołooperacyjnym,
 • kompleksowego leczenia chorych z powikłaniami chirurgicznymi, a zwłaszcza z przetokami jelitowymi i powikłaniami ostrego zapalenia trzustki,
 • leczenia ciężkich stanów chirurgicznych z uwzględnieniem badań stanu odporności chorych,
 • monitorowania chorych po operacjach raka jelita grubego i trzustki z badaniem nowotworowych markerów biochemicznych.

Tematy prowadzonych prac badawczych

 • Ocena przydatności zabiegów małoinwazyjnych w leczeniu ciężkich postaci ostrego zapalenia trzustki.

Główne osiągnięcia

 • wdrożenie zasad kompleksowego leczenia nowotworów trzustki, jelita grubego i innych nowotworów przewodu pokarmowego,
 • opracowanie i wdrożenie zasad leczenia chorych po rozległych resekcjach jelit,
 • opracowanie i wdrożenie zasad kompleksowego leczenia przetok przewodu pokarmowego i innych powikłań chirurgicznych z uwzględnieniem terapii żywieniowej,
 • opracowanie i wdrożenie zasad kompleksowego leczenia chorób zapalnych trzustki i jelit,