Strona główna

KATEDRA i KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, GASTROENTEROLOGICZNEJ  i ONKOLOGICZNEJ


Kierownik : prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski
ul. Banacha 1a, tel. 599 22 57/fax. 599-20-57
Piętro III  Blok „B”a

Klinika świadczy usługi w zakresie chirurgii ogólnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wysoki poziom leczenia chorych zapewnia wyszkolony personel medyczny wykorzystujący w praktyce nowoczesne metody diagnostyczno -terapeutyczne w oparciu o nowoczesne zdobycze nauki i wieloletnie doświadczenie Kliniki zarówno w zakresie technik operacyjnych jak i prowadzenia chorych w okresie okołooperacyjnym oraz leczenia ciężko i krytycznie chorych.

Zakres świadczonych usług obejmuje wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej w tym m.in.: operacje laparoskopowe pęcherzyka żółciowego, operacje przepuklin z użyciem siatki, operacje żylaków kończyn dolnych oraz operacje proktologiczne.

Szczególne osiągnięcia kliniki obejmują:

  • kompleksowe leczenie chirurgiczne nowotworów trzustki, jelita grubego, żołądka, przełyku i rzadkich postaci nowotworów  jamy brzusznej w tym guzów endokrynnych i guzów nadnerczy
  • kompleksowe leczenie ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki oraz chorób zapalnych jelit / choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego /
  • kompleksowe leczenie powikłań chirurgicznych, a w szczególności powikłań ostrego zapalenia trzustki oraz leczenie przetok jelitowych
  • prowadzenie leczenia żywieniowego (żywienia pozajelitowego i dojelitowego) na terenie SP CSK
  • leczenie chirurgiczne chorób tarczycy i grasicy

Klinika składa się z trzech oddziałów: łącznie 68 łóżek w salach 1 i 3 osobowych. W ciągu roku w Klinice leczy się ok. 2500 chorych i wykonuje się 1800 operacji. Chorzy objęci są stałą opieką ambulatoryjną w zakresie diagnostyki przed szpitalnej jak i opieki pooperacyjnej, rocznie udziela się ok.10000 porad ambulatoryjnych.

W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów I Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu. Kształcenie podyplomowe obejmuje staże podyplomowe i specjalizacyjne dla lekarzy z innych jednostek, indywidualne szkolenia specjalistyczne, kursy podyplomowe i obowiązkowe kursu do specjalizacji.

Główne osiągnięcia:

  • opracowanie i wdrożenie zasad nowoczesnego, kompleksowego leczenia w zakresie chirurgii onkologicznej nowotworów przewodu pokarmowego a zwłaszcza nowotworów  trzustki, jelita grubego i żołądka
  • wprowadzenie zasad leczenia żywieniowego (żywienia pozajelitowego i dojelitowego) w szczególnych sytuacjach klinicznych a zwłaszcza w ciężkich chorobach chirurgicznych i powikłaniach pooperacyjnych. Zespół Żywienia Poza-i Dojelitowego działający przy Klinice świadczy usługi w zakresie konsultacji chorych i prowadzenia leczenia żywieniowego na terenie całego SP CSK
  • wprowadzenie zasad leczenia ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki oraz chorób zapalnych jelit z wykorzystaniem leczenia żywieniowego i immunoterapii
  • opracowanie zasad leczenia ciężkich stanów chirurgicznych a zwłaszcza ciężkich postaci ostrego zapalenia trzustki i powikłań pooperacyjnych w tym przetok przewodu pokarmowego
Zespół Kliniki, Władze Uczelni, Dyrekcja SPCSK - październik 2016 r.